Verhalen over Peter

Op deze pagina willen we een aantal persoonlijk verhalen over Peter presenteren, te beginnen met de verhalen zoals deze in de afscheidsdienst werden verteld.

In de verschillende tabs zijn deze verschillende bijdragen weergegeven.

We hopen dat er in de toekomst ook verhalen van vrienden, kennissen en bekenden zullen worden geplaatst.

Je kunt je bijdrage sturen naar een email-adres dat eindigt op @peterwemissenje.nl Wat je ervoor zet, mag je zelf kiezen, maar we zouden het op prijs stellen wanneer je je eigen naam daarvoor gebruikt. Dus als voorbeeld:    Jan.Jansen@peterwemissenje.nl

Wij zullen dan je bijdrage op de site plaatsen.

Alvast bedankt!